Photo Photo Photo Photo

Rokycanská záchranná stanice živočichů prošla rekonstrukcí

Rokycansko má zhruba 50 tisíc obyvatel. Největším městem jsou Rokycany s 16 tisíci obyvateli. Jeho počátky sahají až do 10. století. Jako město jsou Rokycany poprvé připomínány na sklonku 14. století a na město královské jsou povýšeny císařem Rudolfem II. v r. 1584. V historii města se střídá období rozkvětu i úpadku pod vlivem širších historických událostí. Největší úpadek nastává po třicetileté válce a přetrvává až do 18. století. Zhoubný požár v r. 1784 ničí město Rokycany prakticky celé, ačkoliv se v té době začíná rozvíjet díky lesnímu hospodářství a železárnám. Dominantou města je chrám Panny Marie Sněžné původem z 1. poloviny 14. století, barokní městská radnice a Mariánský sloup. Mezi další významné památky patří Dumetovský dům s rokokovou fasádou a množství domů na náměstí. Možná právě proto je v roce 1992 vyhlášeno historické jádro města městskou památkovou zónou. Rokycansko je však zajímavé nejen z historického, turistického, ale i ochranářského hlediska. Od roku 1990 zde působí záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech, ve které bylo za dobu jejího působení přijato a léčeno více než pět tisíc nejrůznějších živočichů, především ptáků. To představuje zhruba 300 až 350 exemplářů ročně.

Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování. V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro zájemce z řad nejširší veřejnosti. Exkurze jsou zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jsou jim způsobovány ze strany civilizace. Stanice při své bohaté činnosti spolupracuje nejen s ochranářskými a mysliveckými organizacemi, ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení. Záchranné zvířecí centrum v Rokycanech garantuje záchranu zvířat na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, tedy na území Středočeského a Plzeňského kraje, přičemž oba kraje významně finančně podporují tyto aktivity. Pro zajištění odchytu, ošetření a léčby živočichů disponuje stanice potřebným materiálním, technickým i personálním vybavením. V prostorách stanice jsou umístěny i trvale handicapovaní živočichové sloužící k ekologické výchově. V žádném případě však není posláním stanice budovat rozsáhlý zoo koutek, neboť v dosahu je Zoologická a botanická zahrada města Plzně, se kterou úzce spolupracujeme a kde návštěvníci najdou celou živočichů.

Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice časté jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která ne vždy vyžadují pomoc a pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do stanice. Mezi další příčiny, pro které se živočichové dostávají do našeho zařízení patří náhodné odchyty, pády do nejrůznějších prostor či celkové vysílení organismu. Vzhledem k tomu, že se velice často jedná o nález zvěře jsou o pomoc požádána místně příslušná myslivecká sdružení. Všichni živočichové přijatí do záchranného centra jsou evidováni v počítačovém programu, který používají všechny záchranné stanice v České republice, čímž dochází k sumarizaci výsledků v rámci činnosti celé Národní sítě záchranných stanic.

Díky spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, která v letošním roce slaví oficiálně patnáctileté výročí, se v Rokycanech podařilo realizovat projekt „Rekonstrukce voliér“ , jehož cílem byla komplexní přestavba stávajících voliér. Zároveň došlo i ke zlepšení prostředí pro péči o chované živočichy a možnost tyto jedince lépe připravit na život ve volné přírodě. Převládajícím použitým materiálem bylo dřevo v kombinaci s plastovými deskami a pletivem. Živočichové, kteří se nyní dostanou do rokycanské záchranné stanice tak mají, díky Lesům České republiky, s.p., kvalitní prostředí k tomu, aby se po zotavení mohli vrátit zpět tam kam patří, tedy do krásné české přírody. O tu se společně s Českým svazem ochránců přírody starají právě lesníci. Za patnáct let spolupráce se LČR, s.p. podílely finančně nejen na pomoci záchranným stanicím v rámci unikátního projektu „Národní síť záchranných stanic“, ale pomáhaly významně i jinde. Vzpomeňme např. akci Formica – mapování lesních mravenců, podpora ekocenter či vyvěšování ptačích budek. Aktivit však bylo a doufejme, že i nadále bude, mnohem více. Spolupráce s tímto podnikem je pro ochránce přírody velice významná. Vždyť lesy pokrývají třetinu rozlohy České republiky, kde řada základních organizací realizuje své projekty na zachování zdravého prostředí nejen pro živočichy, rostliny, ale i člověka.

Úspěšnou realizací projektu však práce rokycanským ochráncům přírody nekončí. I nadále se budou snažit o zkvalitnění péče o volně žijící živočichy, kteří se dostanou do nesnází. Významnou aktivitou záchranné stanice je i ekologická výchova veřejnosti v rámci provozování akreditovaného ekocentra a výchova mladé generace v našich kroužcích. Aktivit je tedy celá řada a bude záležet i na pomoci dalších subjektů, zda-li aktivity rokycanských ochránců přírody podpoří. Společnost Lesy ČR, s.p. je našim dlouhodobým partnerem, za což jsme pochopitelně rádi, a budeme vděčni, když aktivity ochránců přírody budou podporovat i nadále a to nejen těch rokycanských. Projekt, jehož realizace trvala více než dva roky, je tedy úspěšně u konce. Zbývá poděkovat nejen Lesům ČR, s.p. za významnou finanční podporu, ale i dalším. Začněme u samotného nápadu rekonstruovat stanici tak, aby odpovídala novým právním předpisům, projektantce, dotčeným orgánům státní správy za cenné rady a vyjádření i dodavatelské firmě. Všichni odvedli skvělou práci. Živočichové, kteří se nyní dostanou do rokycanského zvířecího centra, mohou být tedy klidní. Čeká je odpovídající chovatelské zařízení, které zajistí, aby se v případě zdali je to reálné, vrátili zpět do přírody, popřípadě dožili svůj život v podmínkách, které jim budou vyhovovat a odpovídat jejich potřebám. Nutno však ještě podotknout, že pokud nové voliéry zůstanou neobsazeny bude to jen známka toho, že to v přírodě funguje tak jak má a rokycanští ochránci a myslím, že nejen oni, budou spokojeni.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz