Photo Photo Photo Photo

Zimní Berounka láká zájemce o ptactvo

Více než padesát ochránců přírody a dalších zájemců o pozorování zimujícího ptactva se vydalo o tomto víkendu na tradiční zimní vycházku k řece Berounce. S železnou pravidelností se rokycanští ochránci přírody vydávají na tuto lokalitu, aby se zde kochali přítomností řady ptačích skvostů. Sobotní / 16. února / akce však patřila k těm vyjímečným. Nejen počasím, přítomností nejrůznějších lidí i ze vzdálených míst republiky, ale i pozorovaným druhům. Díky relativně teplému počasí, které v těchto dnech na Plzeňsku panuje, jsme toho bohužel příliš neviděli. I přesto byli pozorovatelé nadmíru spokojeni.

Celá akce začala srazem na rokycanském nádraží před devátou hodinou ráno. Zde někteří měli šanci pozorovat zhruba stohlavé hejno brkoslavů severních jak usedlo na stromy v nově zrekonstruovaném parku. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že tato akce bude patřit k těm povedeným. V Plzni nás již očekává početná skupina dětí i dospělých pod vedením paní Věry Surmajové z 15. ZŠ v Plzni. Tento kolektiv navštěvuje naše akce celkem pravidelně a putování kolem zimní řeky si nemohli nechat ujít. Stejně tak i z vlaku se k nám přidává několik ornitologii nakloněných nadšenců, se kterými se společně přesouváme k řece. Zde pozorujeme několik labutí velkých, kachen divokých, lysek černých, ale i jednu husu velkou. Ta se společně s volavkou bílou, kterou pozorujeme u Dolanského mostu, stává nejzajímavějším pozorovaným ptačím druhem dnešní vycházky. Všímáme si však i dalších ptačích druhů – strnadů obecných, strakapoudů velkých i několika kormoránů velkých. Těch zde není mnoho. Vodní plochy v kraji nejsou zamrzlé, tudíž jsou ptáci vázaní na vodu rozptýleni na různých místech. To pro nás tedy není příliš dobré. Drobné ranní sněžení střídá vykukující sluníčko z mraků. Příznivější počasí využíváme nejen k odpočinku, ale i občerstvení. Cesta pokračuje přes Bukovec, k Dolanskému mostu a následně do Chrástu na vlak. Pozorujeme několik rychle letících morčáků velkých, lovícího krahujce obecného i čerstvě ohryzané vrby od bobra, který se i zde pozvolna stává běžným druhem.

Zhruba třinácti kilometrová trasa se účastníkům líbila. Viděli celou řadu zajímavých druhů, přičemž přestávky na odpočinek byly vyplněny informacemi nejen o zde vyskytujících se druzích, ale i aktivitách rokycanských ochránců přírody. Ti se nyní pečlivě připravují na další zajímavé akce, které se v letošním roce uskuteční. O jejich seznam si lze napsat na adresu: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany nebo je najít na www.csop.erc.cz .

Přírodovědnou vycházku za zimujícími opeřenci lze hodnotit i přes poměrně náročnou trasu a relativně teplé počasí za velice vydařenou, neboť jsme v průběhu trasy pozorovali nejen výše zmiňované druhy, ale především oslovili potencionální zájemce o účast na námi pořádaných dalších akcích. Samozřejmě jsme viděli i další, neméně zajímavé ptačí druhy. V rámci vycházky však nebyla nouze ani o poslouchání prvních nesmělých zvukových projevů čížků, hýlů či sýkorek. To již dává tušit, že jaro pozvolna přichází. V přírodě už svá území obsazují výři či krkavci, lze pozorovat prvních zajíčky i mláďata divokých prasat. V brzké době se dočkáme i prvních navrátilců z jihu.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz