Photo Photo Photo Photo

Září


KROUŽEK MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
ZAHAJUJE NÁBOR DĚTÍ V ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ 2016

Sraz zájemců o přírodu je v 16.00 hodin na adrese ZO ČSOP Rokycany.
Bereme jen vážné zájemce. Schůzka trvá do 17.00 hodin.
Termín schůzek upřesníme dle zájmu.

17. září – zájezd „Vlašim + Velký Blaník“

sraz v 7:00 hodin před nádražím Českých drah v Rokycanech, cena 350,- Kč

Rokycanští ochránci přírody pořádají 17. září zajímavý turisticko-přírodovědný zájezd do Vlašimi a jejího okolí. Sraz je v sedm hodin před rokycanským vlakovým nádražím a odtud se po úvodním slovu vypraví autobusem do jednoho z nejkrásnějších koutů naší vlasti – do kraje blanických rytířů.

Dopoledním cílem putování bude městečko Vlašim, které se nachází v mírně kopcovité krajině předhůří Českomoravské vrchoviny. Vlašim má ráz klidného provinčního maloměsta, přičemž spodní část okolo Žižkova náměstí má zachovánu původní historickou dispozici. Horní část města je bohužel poznamenala živelnou panelovou výstavbou. Okolní krajina je dobře zachována díky absenci velikých průmyslových gigantů a příroda si zachovala doposud neporušený ráz s výskytem mnoha vzácných druhů flóry a fauny. Poblíž leží též chráněna krajinná oblast Blaník, hojně navštěvovaná turisty. Jak bylo zmíněno, město má klidný provinční ráz, s mnoha památkami. Nesmíme pochopitelně opomenout zámek. V tomto objektu má sídlo Střední zemědělská škola, najdeme zde muzeum s unikátní expozicí sportovního a loveckého střelectví, jež úzce souvisí s výrobním programem největšího vlašimského podniku, světoznámé zbrojovky a továrny na střelivo SELLIER & BELLOT. Zde se také konají prestižní společenské akce, koncerty a vernisáže výstav, jak celonárodně známých, tak regionálních umělců.

Na odpoledne je pro příznivce turistiky a přírody připravena vycházka na Velký Blaník, který je přírodní rezervací chránící zachovalé lesy přirozené skladby s převahou buku s četnými skalními výchozy. Bukové porosty jsou nyní 160 a více let staré. Geologickou zajímavostí jsou skalní mísy zvané „Čertovo kopyto“ na jižním úbočí Velkého Blaníku a vrcholové „Rytířské skály“. Ve vrcholové partii jsou zbytky valů keltského hradiště ( 4.–3. stol př. n. l. ). Na vrcholové plošině stojí přístupná turistická rozhledna ve tvaru husitské hlásky, dřevěná stavba pochází z roku 1941.

K hoře se váže pověst o blanických rytířích, kteří vyjedou české zemi na pomoc, když bude nejhůře. Kořeny pověsti sahají do 15. století, pověst novodobě literárně zpracoval Alois Jirásek. Pověst našla svůj odraz i v hudbě ( B. Smetana ) a výtvarném umění ( J. Mařák ). V době národního obrození byl Blaník dějištěm táborů lidu, dnes patří k nejnavštěvovanějším místům v ČR.

Máte - li zájem, neváhejte, neboť zbývá posledních několik míst. Zájemci se mohou hlásit na adrese: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany, tel. 603 239 922. Cena zájezdu byla stanovena na 350,- Kč a připomínáme, že s námi se za krásami naší vlasti může vydat kdokoli, tzn. i neregistrovaný člen Českého svazu ochránců přírody.OCHRANÁŘSKÝ PLES

19. listopadu od 20.00 do 2.00 hodin

Sokolovna Rokycany

K tanci i poslechu zahraje:

ROBERT JÍŠA BAND

vstupenky v ceně 150,- Kč
v prodeji od října pouze na adrese ZO ČSOP Rokycany

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Podpořte činnost naší záchranné stanice živočichů v Rokycanech

- jednorázově
odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na číslo 87777

- po dobu jednoho roku
odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS ROK ZVIREVNOUZI ROKYCANY na číslo 87777

(platí pro všechny operátory, cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28,50 Kč, po jejím bezchybném odeslání Vám přijde poděkování)
Chcete-li pomoci výrazněji,
zašlete finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, nutno uvést variabilní symbol 2901

Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz